Somero

Esayi da Albert Camus, tradukita ad Ido


Somero esas kolekturo de plura esayi da Albert Camus, tradukita ad Ido da James Chandler.

La Mandelieri (1948)
"Ka vu savas," Napoleon ultempe dicis a Fontanes, "quo maxim multe astonas me? La senpoveso di forteso establisar irgo. Esas nur du povi en la mondo: l'espado e la mento. Fine l'espado es sempre vinkata da la mento." ...

L'Exilo di Helena (1940)
La Mediteraneo havas sua sunlumizita tragedio quo ne es ta di la nebuleti. Ye certena vesperi, an la maro, ye la bazo di la monti, nokteskas sur la perfekta kurvo di mikra bayo, ed angoroza ampleso levas del aqui silencoza. Ni konstatas en tala loki ke, se la Greki experiencis desespero, esis sempre per beleso e lua qualeso opresiva. ...

Prometeo en la Submondo (1946)
Quon signifikas Prometeo por la homo hodiala? On sendubite dicus ke ca rebelo Deo-defianta es la modelo di nuntempa homi, e ke lua protesto, klamita mili di yari ante nun en la dezerti di Sitia, kulminas hodie per unika historial konvulso. ...

Kurta Guidilo pri Urbi Sen Pasinto (1947)
La dolceso di Aljer es kelke italiana. La kruela brilego di Oran plu multe similesas Hispania. Perchanta alte sur roko super la Rummel-ravini, Constantine pensigas pri Toledo. ...

L'Enigmato (1950)
Ondi de sunlumo, falanta de la cielo, feroce rikochas sur la ruro cirkum ni. Omno quieteskas koram ica bruiso, e Monto Luberon, ibe, esas nur vasta bloko de silenco ...

Retroveno a Tipasa (1953)
Dum kin dii, pluvabis sencese sur Aljer, e la pluvo fine imbibis la maro ipsa. De alte en semble neexhaustebla cielo, senfina pluvegi, dika til viskozeso, falis adsur la gulfo ...


Back to the International Language Ido

James Chandler 30-Nov-02