Prefaco dil 'Manual' en Ido


Yen sube la Prefaco dil Complete Manual of Ido tradukita aden Ido.

Esas plezuro adjuntar mea bondeziri por la suceso di ca duesma edituro dil ecelanta 'Manual'. Me semble lektas sempre plu ofte nunadie (ma nur en Anglia) ke la Angla divenas la internaciona linguo. Me voyajis multe en Europa, e me negas ke la Angla esas en mezurebla disto di divenar Internaciona Linguo. Me rare renkontris stranjero qua povis konversar pasable bone en la Angla pri irga serioza temo ecepte se lu habitis dum kelka yari en Anglia. Ultre l'iraciganta neregulozaji dil Angla gramatiko, Angla pronunco esas la granda obstaklo, e semble esas specale dizignita por konfundar la stranjero - forsan kom defensilo por nia insulo-hemo! Kelka tempo ante nun me askoltis brodkasto en la Angla da Mons. Jacques Rueff, l'eminenta franca monetala experto. M. Rueff parolis fluante; ma quankam monetala teorio esas hobio mea, e me esas familiara kun l'achento dil Angla dil franco, en omna frazo quan M. Rueff parolis, adminime un vorto tote perplexigis me. Se M. Rueff konsakrabus ad Ido nur kinadekimo del tempo quan il evidente konsakris a lernar la Angla, ilu esabus plu komprenebla a me.

Nur vorto pri pronunco. On ofte dicas ke la angli ne esas bona lernanti di stranjera lingui. Ico esas nevera. La kauzo pro quo la stranjero generale povas rikonocar anglo per lua achento esas ke ni esas male docita. Del maxim frua dii nia lernolibri donas kom modelo por la sono dil kontinental vokali la frazo: `Pa may we go too', en qua la duesma e quaresma vokali esas tote nejusta. Nefortunoze anke, britaniana Idisti kopiis ica modelo en sua lernolibri, e dum ke forsan ula britaniani ne objecionas se sua achento en la Franca revelas sua nacionaleso, la sola skopo di Ido esas furnisar un auxiliara linguo por omna nacioni, ed oportas ke ni omna pronuncez la linguo same. Me do sugestas ke en Angla Ido-lernolibri, ni uzez la Angla modelo por vokalo-pronunco: `Pa there we saw you', e ni tale povos renkontrar kontinental Idisti kun su-fido.

London, 3ma aprilo 1973
Henry Meulen

(Tradukita da James Chandler.)


Back to the International Language Ido

James Chandler 06-Jun-24