Kyoto - la sola posibleso

da John Gummer, olima Konservema ambiento-ministro di Britania

Dum nula antea epoko historiala la temperaturo dil mondo augmentis tante multe e tante rapide.

Mem la 400.000-yara probi aden la glacio-strato revelas nulo paralela. Ni es do en tote nekonocata situaciono*.

La homaro varsis senprecedenta quantesi de sordidaji aden l'aero depos la komenco dil industriala revoluciono.

Ni havas planeto quo sustenas multege plu multa homi kam antee, e la nombro ankore kreskas rapide.

L'expekti di omna puero es signifikante plu granda kam ti di lua patro e matro.

Ta expekti, malgre ke li semblas por le richa limitizita, es simile fondita sur augmentanta konsumo quo implikas plu multa gas-emisi.

Lo facita ne es desfacebla.

Ni ja chanjis nia klimato signifikante ed esas konsiderinda plusa chanjo venonta, produktata dal gasi quin ni ja emisis.

Ni tamen povas restriktar la kresko di ta chanjo por ke ni povez tolerar ol.

Se ni permisos globala varmesko kreskar senrestrikte, vivo sur la planeto divenos sempre plu neposibla, nam ol minacos la Gulfo-Vento ed altra important elementi qui sustenas la benigna atmosfero di tero.

Felice, la mondo vekas.

Icamonate, Usana Stati procesas kontre la poviferii pro lia refuzo egardar serioze globala varmesko.

L'Instituto di Asekuro avertas sua membri pri la nuna realeso di klimato-chanjo e lua efekto ye risko.

Esas optimismo ke Rusia ratifikos la Kyoto-konkordo ed ol realeskos - mem sen Usa.

Do, pro quo Kyoto? Ol tote ne suficas.

Lua skopi pri diminutar nia gas-emisi es plu mikra kam ni bezonas ma es l'unesma pazo dil voyajo, e to es sempre la maxim desfacila.

Ja, Kyoto implikis ke un ek la du granda komerco-povi - l'Europana Uniono - facis granda chanji por atingar sua diminuto-skopi.

Lo probabla es, ke ante 2012 la 15 longe-adheranta membri diminutabos emisi ye 8%.

Quoniam* la rapideso di emisi-kresko, to es remarkinda suceso e plusa exemplo dil enorma valoro dil EU.

La deskonekto di ekonomiala kresko de emisi-kresko es importantega e la maxim recenta statistiki montras ke ol atingesis. Mem sen realeskar, Kyoto katalizis ica chanjo.

L'efekto di Kyoto ye Usa es remarkinda.

Usana komerco e multa stati respondas la tasko, malgre ke Prezidanto Bush kondutis kun tante senkompata desegardo.

Sen Kyoto, esabus nula agado, nula aceptita programo, e nula efikiva bazo sur quo on povas konstruktar.

Kyoto esis kontrato inter la richa landi. Nur tale ni povus expektar developanta landi partoprenar la globala respondo. Nam esis la richa mondo qua produktis la problemo.

Tamen, ja Chinia developas multe plu nete kam on predicis. La Kyoto-mekanismi qui premiizas neta teknologi-transfero ya efikeskas, ne minime per internaciona institucuri quale la Mondo-Banko.

Nature, Usa es ankore klefala. Kun 4% del habitanti dil mondo, ol produktas 25% del mondala poluto.

Tamen, ol dependas ye mondala komerco e, nam la cetera mondo facas sua koloko-decidi influate da Kyoto, Usana firmi perdas ad Europana firmi qui adheras la Kyoto-sistemo.

Do ne astonas ke Usana firmi pulsas Bush chanjar. Nature, irga Usana prezidanto bezonos cedar, se lu volas partoprenar.

Esos nova kontrato e diferanta nomo. Ma Kyoto es la sola posibleso ed ol formacos e probable salvos la futuro di nia planeto.

John Gummer, segun BBC News Online
http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/3932947.stm


Back to the International Language Ido

James Chandler 10-Aug-04