• Yahoo!
 • My Yahoo!
 • Mail
 •      Make Y! your home page
Yahoo! Search
Welcome, idojc[Sign Out, My Account]
idojc · idojc@hotmail.com | Group Owner  - Edit Membership Start a Group | My Groups
ido-akademio

Yahoo! Groups Tips

Did you know...
Get the group scoop. Check out the new Yahoo! Groups Team blog.

Yahoo! 360°

Share your life through photos, blogs, more.

Messages

  Messages Help
Advanced
Messages 62 - 91 of 106   Oldest  |  < Older  |  Newer >  |  Newest
v
  Messages: Show Message Summaries   (Group by Topic) Sort by Date ^  
#62 From: <rich.steven@xtra.co.nz>
Date: Mon Jun 12, 2006 5:19 pm
Subject: Re: [akademio] Derivado di nova vorti
richsteven2000
Offline Offline
Send Email Send Email
Invite to Yahoo! 360° Invite to Yahoo! 360°
   
Kara Jerzy.
Kom cienco-docisto me rikonocas la granda nombro di termini en la Listo B da De
Cock. Tamen plura vorti es tre rara o mem antiquatra, konseque me sugestas, por
Polona dicionario, vu devas obtenar bona dictionario di cienco termini. Me
agnoskas ke tala tasko es tre opresanta e por vua Polona dicionario forsan vu
nur inkluzus la maxim komuna termini. Me certe helpos vu se vi bezonas la senco
por ula termino. Ultre me remarkas ke en la Ido vortaro da Cornioley (en
“Progreso” No. 218 en la yaro 1967) existas la vorto “citodierezo”. Ta termino
es de la Franca, ma hodie la plu internaciona vorto es “mitoso” (anke la vorto
“meioso”). Amikale, Richard S.

>
> From: "Jerzy Gralak" <jerzy.gralak@wp.pl>
> Date: 2006/06/12 Mon AM 08:31:38 GMT+12:00
> To: ido-akademio <ido-akademio@yahoogroups.com>, richsteven2000
<rich.steven@xtra.co.nz>
> Subject: [akademio] Derivado di nova vorti
>
> Estimata Richard,
> Me recevis vua mesajo dil 10.06.06 - me dankas. Ol esas tre
> interesanta, specale Nro 1. - Lista B.
> Me esus tre dankema, se vu povus helpar a me dechifrar la vorti
> ek la lista B. Me ja kelka foye probis trovar la significo di ca
> vorti, ma me nur kelka vorti esas konocata: cinezo, eritrocito,
> gameto, glikogena, glikogenezo, glikolo, hidranto, karotgino,
> tildo. Altra vortin me ne konocas, Mea hobio esas krear
> dicioinarii (inter altra, Ido-Polona e Polona -Ido)
> KUn saluti, Jerzy
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> ----------------------------------------------------
> Przeprowiednia jest jasna. Znaki s± wyraĽne.
> 6 dnia, 6 miesi±ca w roku 2006 jego dzień nadejdzie - Omen.
> http://klik.wp.pl/?adr=http%3A%2F%2Fadv.reklama.wp.pl%2Fas%2Fomen.html&sid=788
>
>
>
>
>
>
> Yahoo! Groups Links
>
>
>
>
>
>
>

#63 From: <rich.steven@xtra.co.nz>
Date: Mon Jun 12, 2006 5:28 pm
Subject: Re: [akademio] Mesaji de Ido-Akademio
richsteven2000
Offline Offline
Send Email Send Email
Invite to Yahoo! 360° Invite to Yahoo! 360°
   
Kara James,
Evidente existas problemo. Me sendis mesajo pri "Derivado
di nova vorti" e me recevis respondo de nia samideano Jerzy Gralak. Ma mea
mesajo ankore ne aparas en Ido-akademio! Forsan ni mustas vartar. Amikale
Richard S.
>
> From: "James Chandler" <idojc@hotmail.com>
> Date: 2006/06/12 Mon PM 09:55:41 GMT+12:00
> To: ido-akademio@yahoogroups.com
> Subject: [akademio] Mesaji de Ido-Akademio
>
> Kara forumani
>
> Nuntempe me recevas nula mesaji de ca forumo - mem ne la mesaji sendita da
> me ipsa. Me ne savas kad altra membri experiencas la sama problemo, ma me
> konsilas a vi, kontrolez la grup-hemo por saveskar se esas mesaji
> nerecevita:
>
> http://groups.yahoo.com/group/ido-akademio
>
> Kordiale, James Chandler
> idojc@hotmail.com
> http://www.geocities.com/idojc - IALs index
> http://www.geocities.com/idojc/yindex.html - Ido index
> http://groups.yahoo.com/group/idolisto - Idolisto home
> http://io.wikipedia.org - Wikipedio en Ido
>
> "We should all stay in touch, we should make a big network on both sides of
> the Atlantic because your country and my country are the biggest problems in
> the world today, we are the biggest rogue states in the world today and the
> citizens have got to take back control of the plane." - George Galloway, MP
> Interviewed on the Alex Jones Show, 31st May 2005
>
>
>
>


[Non-text portions of this message have been removed]

#64 From: "Jerzy Gralak" <jerzy.gralak@wp.pl>
Date: Fri Jun 16, 2006 6:54 am
Subject: Provizora Statuti di triesma Ido-akademio
jerzy.gralak@wp.pl
Send Email Send Email
   
Kar James,

Me recevis ante kelka dii la propozata statuti(?); (kad esos
altra?).Me parlektis li e me havas kelka remarki:
pkt. 3 - la absoluta majoritato es dubinde precizigita.
     Me sugestas: "plus kam 50% d plus un voto"
pkt. 5 - Me ne agnoskas la pkto 5 - me komprenas, ke ico esas
     joko; absolute on ne povas 5 yari expektar por la
     decido;me esas plus kam 70 e me propozo ,ex.esos
     anuncata en 2012 yaro e me certe ja ne vivos til la
     tempo. Vu kritikis olda akademio pro marasmo e manko
     dil decidi. Kad esas logikeso facar la nova akademio?.
pkt. 6 - kom in pkto 3.
pkt.13 - kom in pkto 3.
Mea remarko a pkto 3- povas eventar, ke "la plus un voto" esos
decidema en la kazo, ke esos strikte 50% di voti por e strikte
50% kontre ula decido; la decidema voton havas la prezidanato
dil akademio od altra persono antee aprobita.
Kun bonkordiala saluti, Jerzy
----------------------------------------------------
Rezerwuj Last Minute! Zrób fotkę z wakacji - Wy¶lij i wygraj Renault
Megane! - kliknij i zobacz:
http://klik.wp.pl/?adr=http%3A%2F%2Fadv.reklama.wp.pl%2Fas%2F706.html&sid=794

#65 From: "Jerzy Gralak" <jerzy.gralak@wp.pl>
Date: Fri Jun 16, 2006 6:54 am
Subject: Provizora Statuti di triesma Ido-akademio
jerzy.gralak@wp.pl
Send Email Send Email
   
Kar James,

Me recevis ante kelka dii la propozata statuti(?); (kad esos
altra?).Me parlektis li e me havas kelka remarki:
pkt. 3 - la absoluta majoritato es dubinde precizigita.
     Me sugestas: "plus kam 50% d plus un voto"
pkt. 5 - Me ne agnoskas la pkto 5 - me komprenas, ke ico esas
     joko; absolute on ne povas 5 yari expektar por la
     decido;me esas plus kam 70 e me propozo ,ex.esos
     anuncata en 2012 yaro e me certe ja ne vivos til la
     tempo. Vu kritikis olda akademio pro marasmo e manko
     dil decidi. Kad esas logikeso facar la nova akademio?.
pkt. 6 - kom in pkto 3.
pkt.13 - kom in pkto 3.
Mea remarko a pkto 3- povas eventar, ke "la plus un voto" esos
decidema en la kazo, ke esos strikte 50% di voti por e strikte
50% kontre ula decido; la decidema voton havas la prezidanato
dil akademio od altra persono antee aprobita.
Kun bonkordiala saluti, Jerzy


----------------------------------------------------
Ogl±daj -> Wydarzenia.wp.pl -> Wiesz, co najważniejsze!
Najbardziej aktualne materiały filmowe - Kliknij:
http://klik.wp.pl/?adr=www.wydarzenia.wp.pl&sid=797

#66 From: "richsteven2000" <rich.steven@xtra.co.nz>
Date: Sun Jun 18, 2006 6:50 pm
Subject: Listo B da De Cock, (1)
richsteven2000
Offline Offline
Send Email Send Email
Invite to Yahoo! 360° Invite to Yahoo! 360°
   
Kara James ed amiki,
Yen Parto (1) di vorti en Listo B da De Cock.
Poka vorti me ne savas o ne trovas. Me balde sendos
altra Parti di ta listo. Amikale, Richard S..

acefala; A: acephalous = pri animalo sen kapo.
acefalokisto; A: acephalocyst? forsan membrano qua
            inkluzas vesiko-strukturo vice kapo.
acino; A: acinus = kun formo di bero.
acinezio; A: acinesis? forsan tendenco facar acini.
(aciniformo; A: aciniform; formo quale bero).
(acinostelo; A: acinostele = frua *xilemo di radiko).
adenino; A: adenine = bazo en DNA.
adenito; A: adenitis = inflamo di glando.
adipocero; A: adipocere = graso en korpo pos morto.
admitanco; A: admittance = reciproka di impedo.
aerenkimo; A: aerenchyma = tisuo di planti qua
             permisas interchanjo di aero-gasi.
aeromorfoso; A: aeromorphous; aeromorphosis = ?
aerotakismo; A: aerotaxis = orientizo a l'aero.
agona; A: agonic = pri regiono qua ne havas
         magnetala deklino.
akantino; A: acanthine = vivento kun dorni o spini.
akarofila; A: acarophilous = pri simbioso inter planti ed
           akari.
aktina; A: actinic = pri radii quale lumo qui efektigas foto-
         grafala filmo.
aktinometro; A: actinometer = moyeno mezurar la
              forteso di lumo od altra radii.
aktinomorfa; A: actinomorphic = kun formo di stelo.
alecita; A: alecithal = pri ovi qui ne havas vitelo.
aliquanta; A: unliquated = pri erco o aloyo qua ne esas
           separata a konstitucanta metali.
aliquota; A: aliquot = pri mikra exemplo di materialo.
alkaraneo; A: ? = forsan tipo di araneo?
amebocito; A: amoebocyte = celulo qua vagas.
ameboida; A: amoeboid = pri celulo quale ameba.
amfiastro; A: amphiaster = du astri (nuklei) e la
           spindelo inter la du, dum celulo-divido.
amfibola; A: amphibolic = pri strukturo qua povas
           turnar avane o dope, (quale pedi di strigi).
amfigenezo; A: amphigenesis = ?
amfimixio; A: amphimixis = la fuzado di du gameti
            facar zigoto.
amnioto; A: amniote = animali qui havas amniono quale
           la Repteri, Uceli e Mamiferi.
ampermetro; A: amperemeter, ammeter = instrumento
             qua mezuras elektrala kurento.
anabioso; A: anabiosis = stando kande metabolio esas
            apene deskovrebla.
anafazo; A: anaphase = kande la kromosomi dum
          celulo-divido movas vers la poli di celulo.
antezo; A: anthesis = la tempo inter la burjonado di
          floro e la produkto di semini.
apogama; A: apogamous = pri celulo qua divenas
            adulto sen fuzado di gameti.
apokromatika; A: apochromatic = Pri lenso kun
               korektigo por kromatika aberaco.
arkesporo: A: archesporium = tisuo qua produktas la
            megasporo en certena planti.
arkiplasmo; A: archiplasm = tisui di archiblastulo
artokarpo;  forsan esus artrokarpo.
(artrokarpo; A: arthrocarp = frukto kun artiki).
asinektika ; A: asynechtic = pri nula glutinado di la
             iriso a la korneo di l'okulo.
asklepiado; A: asclepiadus? = verso en poezio kun un
             spondeo, du koriambi ed un iambo.
autogamo; A: autogamy = poleno de la sama floro o
            la sama planto efektigas fertiligado.
autokrona; A: autochronous = pri evento qua es su-
            iniciata.

#67 From: "James Chandler" <idojc@hotmail.com>
Date: Tue Jun 20, 2006 10:27 am
Subject: RE: [akademio] Provizora Statuti di triesma Ido-akademio
idojc
Offline Offline
Send Email Send Email
   
Kara Jerzy Gralak

Se precize 50% (del votanti o del Akademiani) aprobos propozo, ta propozo ne
adoptesos. La extra vorti "plus un voto" ne es necesa hike.

La kin yari es _maximo_, ne minimo. Ni mustas decidar pos admaxime kin
yari. Do sive pos un semano, un monato, sis monati,... du yari, tri yari.
Rare ni bezonos kin yari, ma forsan ni afrontos kelka desfacilega problemi.

Kordiale, James Chandler
idojc@hotmail.com
http://www.geocities.com/idojc - IALs index
http://www.geocities.com/idojc/yindex.html - Ido index
http://groups.yahoo.com/group/idolisto - Idolisto home
http://io.wikipedia.org - Wikipedio en Ido

"We should all stay in touch, we should make a big network on both sides of
the Atlantic because your country and my country are the biggest problems in
the world today, we are the biggest rogue states in the world today and the
citizens have got to take back control of the plane." - George Galloway, MP
Interviewed on the Alex Jones Show, 31st May 2005

>From: "Jerzy Gralak" <jerzy.gralak@wp.pl>
>Reply-To: ido-akademio@yahoogroups.com
>To: ido-akademio <ido-akademio@yahoogroups.com>
>Subject: [akademio] Provizora Statuti di triesma Ido-akademio
>Date: Fri, 16 Jun 2006 15:54:13 +0200
>
>Kar James,
>
>Me recevis ante kelka dii la propozata statuti(?); (kad esos
>altra?).Me parlektis li e me havas kelka remarki:
>pkt. 3 - la absoluta majoritato es dubinde precizigita.
>     Me sugestas: "plus kam 50% d plus un voto"
>pkt. 5 - Me ne agnoskas la pkto 5 - me komprenas, ke ico esas
>     joko; absolute on ne povas 5 yari expektar por la
>     decido;me esas plus kam 70 e me propozo ,ex.esos
>     anuncata en 2012 yaro e me certe ja ne vivos til la
>     tempo. Vu kritikis olda akademio pro marasmo e manko
>     dil decidi. Kad esas logikeso facar la nova akademio?.
>pkt. 6 - kom in pkto 3.
>pkt.13 - kom in pkto 3.
>Mea remarko a pkto 3- povas eventar, ke "la plus un voto" esos
>decidema en la kazo, ke esos strikte 50% di voti por e strikte
>50% kontre ula decido; la decidema voton havas la prezidanato
>dil akademio od altra persono antee aprobita.
>Kun bonkordiala saluti, Jerzy
>
>
>
>
>----------------------------------------------------
>Rezerwuj Last Minute! Zrób fotkę z wakacji - Wy¶lij i wygraj Renault
>Megane! - kliknij i zobacz:
>http://klik.wp.pl/?adr=http%3A%2F%2Fadv.reklama.wp.pl%2Fas%2F706.html&sid=794
>
>
>
>
>
>
>Yahoo! Groups Links
>
>
>
>
>
>

#68 From: LOIC.LANDAIS@wanadoo.fr
Date: Tue Jun 20, 2006 2:22 pm
Subject: Re: [akademio] Propozata Statuti dil Akademio
landloik
Offline Offline
Send Email Send Email
Invite to Yahoo! 360° Invite to Yahoo! 360°
   
Kara James,

Yen mea remarki pri kelka punti di vua propozo de statuti di nova Ido-Akademio.

> 1. La Akademio aceptas omna antea decidi da kompetenta autoritati dil
Ido-movemento*. To inkluzas la antea Akademii Idista e la DK di ULI.
On aceptas omna vorti en la oficala vortolibri e lexiki, ecepte la vorti
asteriskizita.

Semblas a me necesa citar hike la oficala vortolibri e lexiki qua esos nia
refero.
Importanta tasko di la nova Ido-Akademio esus la supreso di omna diferi
existanta en nia refero.


> 2. La Akademio funcionas per la forumo en interreto: Ido-Akademio.
La membri dil Akademio (Akademiani) es la membri di ta forumo.

Yes ma akademio postulas prezidanto e sekretario por bone funcionar.

> 5. La Akademio decidos pri omna propozo pos admaximime 5 (kin) yari.
La Akademio darfas decidar ke la propozata nova vorto ne es necesa.
Omnakaze, la Akademio mustas anuncar ula decido pos admaxime 5 yari.

Me opinionas ke ca artiklo ne esas necesa.

> 6. La Akademio votos demokrate pri propozi. On votos per absoluta
majoritato (plu kam 50% dil votanti).
Me kredas ke majoritato di 2/3 esus plu adapta por Akademio
Forta majoritato esas min diskutebla.

> 12. Akademiano qua ne votas lor tri sequanta voti (irgaspeca) konsideresos
kom demisioninta.

Sen motivo aceptebla lor kin sequanta voti


> 13. Chanji di ca statuti eventos nur per demokrata voto dal Akademiani
(per absoluta majoritato, plu kam 50% di OMNA AKADEMIANI).
Me kredas ke majoritato di 2/3 esus plu adapta por Akademio


Kordiale
LoĂŻc Landais

#69 From: "Jerzy Gralak" <jerzy.gralak@wp.pl>
Date: Wed Jun 21, 2006 6:41 am
Subject: Provizora statuti dil 3-ma Akademio
jerzy.gralak@wp.pl
Send Email Send Email
   
Kara James,

Me dankas pro vua mesajo concerne le temo,supre. Me ankore,
deziras substrekizar, ke maximumo di aceptado povas esar kin
yari, esas la propozo dil politikisto, qui vice agar por la bono
dil elektantes, pensas pri la propra machinado e manipulado pri
elua elektinti. E tu, qua es la ciencisto e pensas nur pri la
bono e difuzado di Ido, defas agar por ni, simpla elektanti ed
uzanti di la linguo. Me ne povas aceptar 5 yari, nam pote
eventar, ke omno retrovenos al la stando di antea akademii.
Kara James, ne pensez, ke mea vorti esas kritiko di vu ipsa, ma
marasma sistemo e pens-maniero dil kelka aganti.
De ula tempo me havas kontakto mesajala kun sioro Richard Steven
ek Nov-Zelando pri la vorti di listo B en "Lexiko di nova vorti"
da Camiel de Cock. Il quik sendis a me unesma partai dil vorti e
me sugestas, ke vu anke montrez bonvolemo pri aceptado,Jerzy

----------------------------------------------------
Ogl±daj -> Wydarzenia.wp.pl -> Wiesz, co najważniejsze!
Najbardziej aktualne materiały filmowe - Kliknij:
http://klik.wp.pl/?adr=www.wydarzenia.wp.pl&sid=797

#70 From: "James Chandler" <idojc@hotmail.com>
Date: Wed Jun 21, 2006 8:55 am
Subject: RE: Provizora statuti dil 3-ma Akademio
idojc
Offline Offline
Send Email Send Email
   
Kara Jerzy

Me ankore preferas ne diminutar la _maxima_ tempo-limito til min kam kin
yari. Ni absolute bezonas evitar la desaktiveso dil nuna DK di ULI, segun
quo la Linguala Sek. bezonas adminime _non_ yari por decidar pri un o du
radiki ("computer"). Altralatere, ni devas ne hastar vers tro rapida adopto
di nova vorti. Me previdas ke nur en rarega kazi, la tota kin yari esos
necesa. Tamen la maxim desfacila kazi povos certe postular plura yari.
Ante kelka yari me partoprenis la reform-grupo di Novial, ed ibe me
experiencis la kelkafoye tre longa e desfacila diskutadi pri formi e senci.

Quon opinionas l'altra Akad-ani pri ca regulo?

Kara Frank, ka vu es itere ja nun inter ni?

Kordiale, James Chandler
idojc@hotmail.com
http://www.geocities.com/idojc - IALs index
http://www.geocities.com/idojc/yindex.html - Ido index
http://groups.yahoo.com/group/idolisto - Idolisto home
http://io.wikipedia.org - Wikipedio en Ido

"We should all stay in touch, we should make a big network on both sides of
the Atlantic because your country and my country are the biggest problems in
the world today, we are the biggest rogue states in the world today and the
citizens have got to take back control of the plane." - George Galloway, MP
Interviewed on the Alex Jones Show, 31st May 2005

>From: "Jerzy Gralak" <jerzy.gralak@wp.pl>
>To: James chandler <idojc@hotmail.com>
>Subject: Provizora statuti dil 3-ma Akademio
>Date: Wed, 21 Jun 2006 15:33:04 +0200
>
>Kara James,
>
>Me dankas pro vua mesajo concerne le temo,supre. Me ankore,
>deziras substrekizar, ke maximumo di aceptado povas esar kin
>yari, esas la propozo dil politikisto, qui vice agar por la bono
>dil elektantes, pensas pri la propra machinado e manipulado pri
>elua elektinti. E tu, qua es la ciencisto e pensas nur pri la
>bono e difuzado di Ido, defas agar por ni, simpla elektanti ed
>uzanti di la linguo. Me ne povas aceptar 5 yari, nam pote
>eventar, ke omno retrovenos al la stando di antea akademii.
>Kara James, ne pensez, ke mea vorti esas kritiko di vu ipsa, ma
>marasma sistemo e pens-maniero dil kelka aganti.
>De ula tempo me havas kontakto mesajala kun sioro Richard Steven
>ek Nov-Zelando pri la vorti di listo B en "Lexiko di nova vorti"
>da Camiel de Cock. Il quik sendis a me unesma partai dil vorti e
>me sugestas, ke vu anke montrez bonvolemo pri aceptado,Jerzy
>
>
>
>
>
>
>
>----------------------------------------------------
>Chciałby¶ zagrać w POKERA ON-LINE ale nie chcesz nic płacić?
>Zagraj z nami! Darmowy polski poker on-line na Wirtualnej Polsce:
>http://klik.wp.pl/?adr=www.gol.wp.pl%2Fgry.online-poker.draw.html&sid=799
>
>

#71 From: "Jerzy Gralak" <jerzy.gralak@wp.pl>
Date: Wed Jun 21, 2006 6:38 am
Subject: Provizora statuti dil 3-ma Akademio
jerzy.gralak@wp.pl
Send Email Send Email
   
Kara James,

Me dankas pro vua mesajo concerne le temo,supre. Me ankore,
deziras substrekizar, ke maximumo di aceptado povas esar kin
yari, esas la propozo dil politikisto, qui vice agar por la bono
dil elektantes, pensas pri la propra machinado e manipulado pri
elua elektinti. E tu, qua es la ciencisto e pensas nur pri la
bono e difuzado di Ido, defas agar por ni, simpla elektanti ed
uzanti di la linguo. Me ne povas aceptar 5 yari, nam pote
eventar, ke omno retrovenos al la stando di antea akademii.
Kara James, ne pensez, ke mea vorti esas kritiko di vu ipsa, ma
marasma sistemo e pens-maniero dil kelka aganti.
De ula tempo me havas kontakto mesajala kun sioro Richard Steven
ek Nov-Zelando pri la vorti di listo B en "Lexiko di nova vorti"
da Camiel de Cock. Il quik sendis a me unesma partai dil vorti e
me sugestas, ke vu anke montrez bonvolemo pri aceptado,Jerzy

----------------------------------------------------
Ogl±daj -> Wydarzenia.wp.pl -> Wiesz, co najważniejsze!
Najbardziej aktualne materiały filmowe - Kliknij:
http://klik.wp.pl/?adr=www.wydarzenia.wp.pl&sid=797

#72 From: "Jerzy Gralak" <jerzy.gralak@wp.pl>
Date: Wed Jun 21, 2006 1:25 pm
Subject: Provizora statuti dil 3-ma Akademio (durigo)
jerzy.gralak@wp.pl
Send Email Send Email
   
Kara James,

Dankon pro vua mesajo dil 21.06.06 - me pensas, ke la diskuto
inter ni amba ne esas suficanta. Vu mustas kolektar altra
opinioni pri ca-temo,. Me pensas, ke la foro dil Idisti devas
decidar. Aktuale, vua argumenti ne konsenstigas me kun la vua, ma
to ne suficas, ke mea opinioni devas esar decidema, ma devas esar
pripensita.
Me komprenas, ke nun la situeso restas nechanjebla.
Kun saluti,Jerzy


----------------------------------------------------
Nadchodzi najkrótsza noc tego roku! Zobacz przepowiednie:
http://klik.wp.pl/?adr=http%3A%2F%2Fadv.reklama.wp.pl%2Fas%2Fh126.html&sid=798

#73 From: "richsteven2000" <rich.steven@xtra.co.nz>
Date: Wed Jun 21, 2006 6:56 pm
Subject: Parto (2) di Listo B da De Cock
richsteven2000
Offline Offline
Send Email Send Email
Invite to Yahoo! 360° Invite to Yahoo! 360°
   
Kara James ed amiki,
Yen esas Parto (2) di Listo B da De Cock.
Amikale, Richard S.

autosporo; A: autospore = nemovanta sporo.
autotipar; A: to autotype = ?
axometro; A: axometer = indexo qua montras la sinso
  di la guvernilo di navo.
Ba!; A: ba! = interjeciono montrar la nesucio pri la
  konsequaji.
barofluxo; A: baroflux = ?
cecidio; A: cecidium = galo sur planto pro parazito.
cerastio; A: cerastium = genero di planti qua on trovas
  en omna parti di la mondo.
cinezo; A: kinesis = respondo di vivento a chanji en
  la cirkumajo.
cisipara; A: cisiparous = reprodukto per la divido a du
   parti, ofte segun la min granda axo di la korpo.
deflacar; A: to deflate (financo) = reduktar la quanto di
   papero-moneto qua cirkulas.
distero; A: ?
dimorfa; A: dimorphism = (a) Kristali kun du formi, o
  (b)Anmali kun du formi segun sexuo o la sezono.
  ekosmoso; A; Exosmosis = retroiro di kustumala
  sinso di osmoso per elektrala kurento.
entinemo; forsan esus "entimemo".
entimemo; A: entimeme = tipo di silogismo en logiko.
eozinofila; A: eosinophilous = pri bakteria qui divenas
  reda per la tintivo eozino.
epifizio; A: epiphysis = la ostigado qua ne eventis
  preske til adulteso.
epigenezio; A: epigenesis = la developado di embriono
  segun produkto ed aranjo di diversa parti.
epistologismo; A:epistologism = Du silogismi en
  logiko.
eritrocito; A: erythrocyte = reda celulo en la sango.
eritrofila; A: erythrophile = qua prizas la koloro reda.
eximo; forsan esus "exino".
exino: A: exine = extera shelo di poleno-grano.
filetika; A: phyletic = pri klasifikado qua uzas
   evoluciono.
flagelo; A: flagella = filamento qua movas celulo.

fonometrio; A: phonometer = aparato qua mezuras la
  intenseso-grado di la fono o sono.

fotogena; A: photogenic = (a) parto di korpo qua
   produktas lumo (b) ulu qua, pro beleso, facas apta
   fotografuri edc.
fugaso; A: fugace? = truo por destruktar remparo
   explosive.
galvanotakismo; A: galvanotaxis = la respondo da
   viventi ad elektrala kurento.
galvanotropismo; A: galvanotropism = galvanotakismo.
gameto; A: gamete = la celuli qui efektigas fertiligado.
gametofito; A: gametophyte = la planto qua produktas
   la gameti. Ofte mikra o interne di la sporofito.
gelnoida; forsan "geloid"
geloida; A: geloid = similesas *gelo o jeleo.
gemulo; A: gemmule = mikra ovoida strukturo qua
  livas planto, kustume Briofito, por riproduktar.
geotraktismo; forsan "geotaktismo".
geotaktismo; A: geotaxis = influo di gravito ye
   protoplasmo.
geotropa; A: geotropic = pri organo. quale radiko, qua
   kreskas pro gravito.
ginandra; A: gynandrous = juntita stamini e pistilo en
  floro.
ginodioika; A: gynodioic, gynodioecious = pri
  hermafrodita flori sur certena planti ed altri di la sama
  speco nur havas femina flori.
glikogena; A: glycogenous = pri glikogeno.
glikogenezo; A: glycogenesis = formaceso di glikogena
  exemple en la hepato.
glikolo; A: glycol = alkoholo kun sukroza saporo.
glikoproteido; A: glycoprotein = proteino juntita a la
  rezidui di sukri.
globoido; A: globoid = globatra inkluzo di fosforala
   kompozajo en proteino di semino.

#74 From: "richsteven2000" <rich.steven@xtra.co.nz>
Date: Sat Jun 24, 2006 5:46 pm
Subject: Parto (3) di Listo B da De Cock
richsteven2000
Offline Offline
Send Email Send Email
Invite to Yahoo! 360° Invite to Yahoo! 360°
   
Kara James ed amiki,
Yen esas Parto (3) di listo B. Ta Listi bezonas certena
tempo nam me mustas serchar plura libri por trovar la vera Angla-
tradukuro. Amikale, Richard S.

glokosido forsan esus "glikosido".
glikosido; A: glycoside = grupo di kompozaji qui per
   hidrolizo produktas diversa *monosakaridi.
gonokocio; A: gonorrheal diseases = grupo di morbi pro la bakterio
gonokoko.
gradienta; A: about a gradient = pri gradiento (maths).
guanino; A: guanine = bazo en DNA.
guayakolo; A: guiacol = substanco uzita quale
   expektorajo.
heliofila; A: heliophilous = qua prizas lumo-radii.
herkogamio; A: hercogamy = fizikala aranjo di
  flor-organi qua nur permisas insekt-polenado.
heteroblastika; A: heteroblastic = nedireta developeso.
heterofila; A: heterophyllous = pri planti qui havas du
o plu-nombro di folii kun diferanta formi.
(heterokromozomo = heterokromosomo).
heterokromosomo; A: heterochromosome = kromo-somo kun diferanta
dimensioni de l'altri.
heterotipa; A: heterotypic = Pri ta qua diferas de la kustumala
formo od evento.
hidranto; A: hydrant = ekfluo di aquo kun robineto por extingar
incendii.
hipopiono; A: hypopyon = puso inter la iriso e la korneo di la
okulo.
histolizo; A: histolysis = destrukto di vivanta tisui, specale dum
metamorfoso.
hodografo; A: hodograph = kurvo qua montras
l'acelerado di partikulo.
huronala; A: Huronian = granda parto di la Proterozoika roki apud
la lago Huron en Kanada.
invertazoo; A: invertase = enzimo qua chanjas la *disakaridi a
*monosakaridi.
(iskonio = iskionio).
iskionio; A: ischium = dopa parto di la hanch-osto.
izotonika; A: isotonic = pri dissolvuro qua havas la sama osmosala
preso kam celulo od altra dissolvuro.
kariocinezo; A: karyokinesis = la divido di celulo.
karotino; A: carotene = flavatra kompozaji ofte kun klorofilo ed en
certena konservo-radiki di planti.
katakaustika; A: catacaustic = kurvo qua envelopas
lumo-radii reflektita da konkava spegulo.
kemionastika; A: chemonastic = pri movado di planto ma ne vers
kemiala stimulajo.
kemiotaktismo; A: chemotaxis = .movado di planto vers o for certena
kemiala stimulajo.
kemiotropismo; A: chemotropism = orientizo di planto
per kemiala stimulajo.
kinazo; A: kinase = enzimo qua adjuntas fosforo de ATP (adenosino
trifosfato) ad altra substanco.
klinoido; A: clinoid = osto qua cirkondas la stipito di pituitala
glando.
kloroleucito; A: chloroleucite = granulo di protoplasmo
impregnita per klorofilo.
kloroplasto; A: chloroplast = korpeto en planto-celulo qua kontenas
klorofilo e qua efektigas fotosintezo.
(kanucio; = knaucio).
knaucio; A: Knautia = planto olim uzita quale medikamento kontre
skabio.
konceptaklo; A: conceptacle = flakon-forma kavo qua kontenas la
sexuala organi di Fungi, Musci e Fuki.
koregono; A:Coregonus = genero di salmoni qui vivas en sensala aquo.
korizo; A; choriza = duimesko o duoplesko di ula parti
per la fomaco di organi supernombra.
lipitudo; A: lipitude = stando di persono kun seboza okuli.
micelo; A: micelle = (a) en planti, kristala regiono en
mikrofibrilo di celuloso, (b) kemiale, mikra grupo di
nolekuli qua on trovas en koloidi.
mikrogameto; A: microgamete = la maskula sexuala celulo, ofte mikra
e moviva.
milbo; A: milbo = tre mikra sen-ala insekto qua ofte invadas farino
o fromajo.
miliara; A: miliary = pri lezuri quale semini di milieto
e qui esas mikra e multopla.
mitokondrio; A: mitochondrion = tre mikra korpo en la citoplasmo di
celulo ed ube energio facesas.
 mitomomo; A: ?

#75 From: LOIC.LANDAIS@wanadoo.fr
Date: Sun Jun 25, 2006 12:43 am
Subject: Re: [akademio] Parto (3) di Listo B da De Cock
landloik
Offline Offline
Send Email Send Email
Invite to Yahoo! 360° Invite to Yahoo! 360°
   
Kara Richard,

Danko pro vua sendo di listo B di ciencala vorti kompilita da Camiel De Cock.
Me konstatas ke ol donas unike angla traduko kontree a la listo A qua havas
DEFIR traduko.
Kad existas anke DEFIR traduko pri ca listo B?

Pluse segun Camiel De Cock existas Listo C qua kontenas radiki e vorti
propozita precipue da Talmey e kompilita da Roze en lua raporto
Kad ol esas olta di "Suplemento pri diversa propozi" en la RAPORTO da LEKTORO
JANIS ROZE (membro dil Akademio Riga, Latvia, 1937) ?

Predanko pro vua respondo e amikala saluti.
LoĂŻc Landais

#76 From: <rich.steven@xtra.co.nz>
Date: Sun Jun 25, 2006 4:58 pm
Subject: Re: Re: [akademio] Parto (3) di Listo B da De Cock
richsteven2000
Offline Offline
Send Email Send Email
Invite to Yahoo! 360° Invite to Yahoo! 360°
   
Kara Loic,
Nia samideano, Jerzy Gralak de Polonia demandis ke me tradukas Listo B aden
l’Angla nam il havas dicionario Poloniana/Angla. Me sendas ta Listo ad il, ed
anke ad Ido-akademio. Me ne tradukas ad altra lingui nam me mustas uzar poka dii
trovar certena eludiva Angla termini. Plura vorti esas antiquatra o la definuri
nun esas chanjita. Desfortunoze me ne havas omna la dicionarii por la diversa
lingui. Ultre, me remarkas ke la dicionario da Pesch donas preske omna la vorti
en Listo B, ma en Ido. Me regretas ke me ne konocas la Listo C da De Cock.
  Amikale, Richard S.

>
> From: LOIC.LANDAIS@wanadoo.fr
> Date: 2006/06/25 Sun PM 07:43:21 GMT+12:00
> To: ido-akademio@yahoogroups.com
> Subject: Re: [akademio] Parto (3) di Listo B da De Cock
>
> Kara Richard,
>
> Danko pro vua sendo di listo B di ciencala vorti kompilita da Camiel De Cock.
> Me konstatas ke ol donas unike angla traduko kontree a la listo A qua havas
DEFIR traduko.
> Kad existas anke DEFIR traduko pri ca listo B?
>
> Pluse segun Camiel De Cock existas Listo C qua kontenas radiki e vorti
propozita precipue da Talmey e kompilita da Roze en lua raporto
> Kad ol esas olta di "Suplemento pri diversa propozi" en la RAPORTO da LEKTORO
JANIS ROZE (membro dil Akademio Riga, Latvia, 1937) ?
>
> Predanko pro vua respondo e amikala saluti.
> Loďc Landais
>
>
>


[Non-text portions of this message have been removed]

#77 From: "richsteven2000" <rich.steven@xtra.co.nz>
Date: Wed Jun 28, 2006 9:59 pm
Subject: Parto (4) di Listo B
richsteven2000
Offline Offline
Send Email Send Email
Invite to Yahoo! 360° Invite to Yahoo! 360°
   
Kara James ed amiki,
Yen Parto (4) (finalo) di Listo B da De Cock.
Me ne trovas l'Angla tradukuro por plura vorti
e forsan ti nun esas obsoleta. Amikale Richard S.

mitomoso; ?
(mixamedo; forsan = mixamebo).
mixamebo; A: myxamoeba = la amebala o moviva
fazo en la vivo di la fungi Mixomiceta.
moskardino; A: Muskardinus = speco di gliro qua
emisas forta odoro di musko.
odontoblasto; A: odontoblast = celulo interne di dento
qua sekresas la extera strato di emalio.
oosporo; A: oospore = fertiligata ovo, kun dika muro ed ofte
kontenas nutrajo en certena Fungi, Algi e Protozoi.
ortogona; A: orthogonal = pri linei qui tushas perpendikle o 90
gradi.
osteoblasto; A: osteoblast = celulo qua facas nova osto.
pangenezo; A: pangenesis = terio segun Darwin ke omna viventi
migris per certena partikuli o "jemuli".
pangeno; A: ? = teorio ke vivo komencas de nevivanta molekuli.
para-nukleino; A: paranuclein = substanco en la nukleolo di celuli
(fakte, ribosomi, RNA e proteini).
plan-kanto; A: plainsong, plainchant = anciena korala muziko kun
libera ritmo segun la vorti.
(plasmodermo = plasmodesmo).
plasmodesmo; A: plasmodesma = mikra fibrili inter celuli e qui
permisas kemiala mesaji pasar.
plasmolizo; A: plasmolysis = Kande la protoplasmo di planto-celuli
kontraktas de la pariedo, pro ke l'extera dissolvuro havas plu
granda osmosala preso.
plasmosomo; A: plasmosome = substanci en nukleolo,
 (forsan = para-nukleino).
pleomorfa; anke signifikas "polimorfa".
polimorfa; A: polymorphic = havas diferanta formi, ofte segun
certena fazo di vivo.
poliforo; A: ?
primino; A: First integument of an ovule = unesma
tegilo di ovulo e facas la extera shelo di semino.
profazo; A: prophase = unesma fazo di mitoso o meioso kande la
kromosomi divenas videbla.
protamino; A: protamine = proteino en la spermatozoidi di la fishi.
quadratika; A: quadratic = algebrala equaciono por du nekonoocita
quantesi.
quantika; A: quantum = pri mombro qua deskriptas la energio-stando
di elektrono en atomo.
radirar; A: to engrave = grabar desegnuro per streta akuta stilo
tra varniso o vaxo.
reotaktismo; A: rheotactism = fenomeno kande vivento movas inverse
di l'aquo-fluo qua cirkondas ol.
reotropismo; A: rheotropism = fenomeno kande vivento movas vers o
de aquo-fluo qua cirkondas ol.
sarkino; A: sarcine? = saprofita bakterio qua vivas en gangreno di
la pulmoni o ula morbi di la stomako.
sarkoplasmo; A: sarcoplasm = protoplasmo en muskala fibri qua
cirkondas nukleo e qua povas kontraktar.
sendubite; A: undoubtedly = adverbo di sen + dubite.
sinergido; A: synergid = un ek du nuklei apud la mikro-pilo di
l'embriono-sako di angiospermi.
sintona; A: syntonic = pri la stando kande un vibrado akordigas kun
altra.
sporofito; A: sporophyte = nesexuala fazo en la vivo di planti
kande spori produktesas, interne en angiospermi.
statolito; A: statolith = (a) en planti, solida partikulo en celuli
qua detektas gravito e (b) en animali, solida objeko qua, per
sentema celuli, detektas orientizeso.
(telefazo = telofazo)
telofazo; A: telophase = finala fazo di mitoso kande la du grupi di
kromosomi formacas nova "filiino-celuli"
telolecito; A: telolecithal = ovo kun granda parto di nutrajo e tre
mikra parto di citoplasmo.
tempope; A: from time to time = de tempo a tempo.
tetrado; A: tetrad = la quar celuli qui existas ye la fino di
meioso. Ta celuli esas *haploida (havas duimo di la nombro di
kromosomi de la kustuma nombro).
tildo; A: tilde = supersigno en la Hispana qua chanjas la pronunco
di "n" a "ny".
(tiromazo = tirozimazo, o forsan tirozinazo).
tirozinazo; A: tyrosinase = enzimo qua povas oxidigar
tirozino quale ke on trovas en certena fungi.
tirozino; A: tyrosine = amino-acido, trovita en proteini.
trabekulo; A: prolongo di parieto trans celulo od ek plura celuli
trans kavajo.
(trofolasmo = trofoplasmo).
trofoplasmo; A: trophoplasm = parto di la citoplasmo di celulo qua
pleas rolo pure nutrala.

Notez: La granda nombro di ta vorti o termini ja trovesas en
la dicionario da Pesch.

#78 From: "Jerzy Gralak" <jerzy.gralak@wp.pl>
Date: Fri Jun 30, 2006 8:14 am
Subject: nova vorti
jerzy.gralak@wp.pl
Send Email Send Email
   
Kara Richard,

Me dankas pro la ultima (4-ma) parto di la listo B di Camiel De Cock.
Quankam ankore me ne trovis multa equivalanti en la Polona, me
tre joyas, ke tu deziris facar tante granda laboro.
Me pensas, ke vu ankore ne finos vua laboruro e komencos kompilar
e tradukar altra nova vorti ek la tekniko e spacala kosmonautiko.

Kun saluti amikala, Jerzy


----------------------------------------------------
Nie wiesz przy jakiej muzyce tańczyć latem na imprezach?
Problem z głowy. Najlepsza i najtańsza "czarna" składanka
już w sklepach. RAP ESKADRA 4 - LATO 2006
http://klik.wp.pl/?adr=http%3A%2F%2Fadv.reklama.wp.pl%2Fas%2Frapeskadra4.html&si\
d=802

#79 From: "Jerzy Gralak" <jerzy.gralak@wp.pl>
Date: Fri Jun 30, 2006 8:13 am
Subject: nova vorti
jerzy.gralak@wp.pl
Send Email Send Email
   
Kara Richard,

Me dankas pro la ultima (4-ma) parto di la listo B di Camiel De Cock.
Quankam ankore me ne trovis multa equivalanti en la Polona, me
tre joyas, ke tu deziris facar tante granda laboro.
Me pensas, ke vu ankore ne finos vua laboruro e komencos kompilar
e tradukar altra nova vorti ek la tekniko e spacala kosmonautiko.

Kun saluti amikala, Jerzy
----------------------------------------------------
XII edycja popularnego MIĘDZYNARODOWEGO PLENEROWEGO
FESTIWALU JAZZ NA STARÓWCE. Na otwarcie prapremiera:
RON JACKSON's FLUBBY DUBBY. Zapraszamy!
http://klik.wp.pl/?adr=http%3A%2F%2Fadv.reklama.wp.pl%2Fas%2Fjazzstarowka.html&s\
id=801

#80 From: "richsteven2000" <rich.steven@xtra.co.nz>
Date: Mon Jul 24, 2006 7:47 pm
Subject: Nova teknikala vorti
richsteven2000
Offline Offline
Send Email Send Email
Invite to Yahoo! 360° Invite to Yahoo! 360°
   
Kara James,
Me recente remarkas e-posto de Finlandano (per bon Ido) ed il
lamentas la manko di teknologiala e *komputorala vorti en nia
linguo. Me agnoskas ke la nova grupo "Ido-Akademio" povus sugestar
ta bezoninda vorti. Forsan me sugestas ke ye la fino di 2006 ni
havus listo di:
(1) Bazala *komputorala vorti.
(2) Komuna moderna vorti quale *jinzi, *e-posto,
 "t-shirt", "beanie", "i-pod", "pod-cast", "infomercial",
"geek", "maven", "rap-music" edc.
(3) Altra teknikala vorti es preske ubiqua e nure bezonas Ido-
espelado quale *karcinogenala, *kolonoskopo,
*aerosolo, *fraktalo, *kaos-teorio, *kosmogenio, edc.

Me ne tote komprenas la sequanta etapo, ma me kredas ke altra Idisti
povas votar per interreto e konseque la maxim apta vorto
deskovresos. Me sentas ke nia Linguala Sekretario povus aceptar ta
listo di teknikala termini e forsan vortaro balde aparas quale
libreto. Amikale, Richard Stevenson.

#81 From: "James Chandler" <idojc@hotmail.com>
Date: Tue Jul 25, 2006 1:36 am
Subject: RE: [akademio] Nova teknikala vorti
idojc
Offline Offline
Send Email Send Email
   
Kara Richard

Anke me agnoskas ke la Akademio devas trovar nova vorti por teknologio e
cienco, quale vu asertas. Fakte me vizis ke ante la fino di junio, ni havos
statuti aprobita. Ma exemple Frank K. ne ja respondis mea mesaji pri la
statuti. Me supozas ke la motivo es ke nuntempe la germani, e mem altra
idisti es tre okupata pri la venonta konfero en Berlin dum agosto. Do la
nuna tempo ne semblas tre apta por rapida progreso che l'Akademio. Ni
forsan mustos repozar dum la nexta* sis semani.

Pluse, me dubiteskas pri la probabla autoritato dil Akademio inter l'Idisti.
  Ka la cetera Idistaro volunte sequos la decidi da sep Idisti, esence
su-selektita? Me pregas Frank K., inkluzar l'Akademio en la listo di temi
diskutenda che la konfero en Berlin. Ni devas audar l'opiniono di altra
idisti pri l'afero.

Laste me devas konfesar unesmafoye hike, ke me komencas dubitar itere pri
Ido ipsa, pri la rigideso dil strukturo quo restriktas la selekto di nova
vorti. Me ne volas komentar pluse nun pri co, ma me pensas serioze pri
divenar sendependa de Ido dum kelka tempo, por plu profunde studiar la
questiono dil IL, ante komencar la laboro dil Akademio.

Kordiale, James Chandler
idojc@hotmail.com
http://www.geocities.com/idojc - IALs index
http://www.geocities.com/idojc/yindex.html - Ido index
http://groups.yahoo.com/group/idolisto - Idolisto home
http://io.wikipedia.org - Wikipedio en Ido

"We should all stay in touch, we should make a big network on both sides of
the Atlantic because your country and my country are the biggest problems in
the world today, we are the biggest rogue states in the world today and the
citizens have got to take back control of the plane." - George Galloway, MP
Interviewed on the Alex Jones Show, 31st May 2005

>From: "richsteven2000" <rich.steven@xtra.co.nz>
>Reply-To: ido-akademio@yahoogroups.com
>To: ido-akademio@yahoogroups.com
>Subject: [akademio] Nova teknikala vorti
>Date: Tue, 25 Jul 2006 02:47:14 -0000
>
>Kara James,
>Me recente remarkas e-posto de Finlandano (per bon Ido) ed il
>lamentas la manko di teknologiala e *komputorala vorti en nia
>linguo. Me agnoskas ke la nova grupo "Ido-Akademio" povus sugestar
>ta bezoninda vorti. Forsan me sugestas ke ye la fino di 2006 ni
>havus listo di:
>(1) Bazala *komputorala vorti.
>(2) Komuna moderna vorti quale *jinzi, *e-posto,
> "t-shirt", "beanie", "i-pod", "pod-cast", "infomercial",
>"geek", "maven", "rap-music" edc.
>(3) Altra teknikala vorti es preske ubiqua e nure bezonas Ido-
>espelado quale *karcinogenala, *kolonoskopo,
>*aerosolo, *fraktalo, *kaos-teorio, *kosmogenio, edc.
>
>Me ne tote komprenas la sequanta etapo, ma me kredas ke altra Idisti
>povas votar per interreto e konseque la maxim apta vorto
>deskovresos. Me sentas ke nia Linguala Sekretario povus aceptar ta
>listo di teknikala termini e forsan vortaro balde aparas quale
>libreto. Amikale, Richard Stevenson.
>
>
>
>
>
>
>
>
>Yahoo! Groups Links
>
>
>
>
>
>
>

#82 From: <rich.steven@xtra.co.nz>
Date: Tue Jul 25, 2006 9:50 pm
Subject: RE: [akademio] Nova teknikala vorti
richsteven2000
Offline Offline
Send Email Send Email
Invite to Yahoo! 360° Invite to Yahoo! 360°
   
Kara James,
Danko por vua respondo e sendubite la renkontro en Berlin tre okupas nia Germana
samideani.
(1) Vua inaugurado di Ido-Akademio semblis a me tre bona *novumo ed okaziono
introduktar la *komputorala vorti edc. ke Ido mankas.
(2) Quankam la strukturo di Ido semblas rigida, tala aranjo certe evitas
miskompreno adminime inter Europala lingui.. La dezinenci es tre utila por
gramatiko e pronuncado ma la strikta reguli pri “retroirebleso” e la reguli
pri la chanjo de gramatikala funciono di vorto bezonas laxigo.
(3) L’aceptado di nova vorto kreas certena dilemo:
(a) Ni prenas, semblante slavatre, vorto de l’Angla/Usa e qua multa landi (ma
ne omna) uzas ma kun Ido-espelado, quale *buldozero”, “brodkastar” edc.
(b) Altre ni uzas existanta Ido-radiki o tradukuro segun la funciono. Me
preferas ta moyeno evitar miskompreno, do “(radio)-emiso” (brodkasto) o
“programaro” (*molvaro” ), edc.
(4) Me kredis ke vera I.L nultempe existos e ni devas aceptar un linguo, malgre
certena kulpeti. Me agnoskas vua intereso pri I.L. ma me tre chagrenas ke
forsan vu sendependeskos e ni perdos vua habileso e konsileso.
(Quale vu konocas, Henry Jacob komparis la I.L-i e selektis Ido).
Amikale, Richard S.

---- James Chandler <idojc@hotmail.com> wrote:
> Kara Richard
>
> Anke me agnoskas ke la Akademio devas trovar nova vorti por teknologio e
> cienco, quale vu asertas. Fakte me vizis ke ante la fino di junio, ni havos
> statuti aprobita. Ma exemple Frank K. ne ja respondis mea mesaji pri la
> statuti. Me supozas ke la motivo es ke nuntempe la germani, e mem altra
> idisti es tre okupata pri la venonta konfero en Berlin dum agosto. Do la
> nuna tempo ne semblas tre apta por rapida progreso che l'Akademio. Ni
> forsan mustos repozar dum la nexta* sis semani.
>
> Pluse, me dubiteskas pri la probabla autoritato dil Akademio inter l'Idisti.
>  Ka la cetera Idistaro volunte sequos la decidi da sep Idisti, esence
> su-selektita? Me pregas Frank K., inkluzar l'Akademio en la listo di temi
> diskutenda che la konfero en Berlin. Ni devas audar l'opiniono di altra
> idisti pri l'afero.
>
> Laste me devas konfesar unesmafoye hike, ke me komencas dubitar itere pri
> Ido ipsa, pri la rigideso dil strukturo quo restriktas la selekto di nova
> vorti. Me ne volas komentar pluse nun pri co, ma me pensas serioze pri
> divenar sendependa de Ido dum kelka tempo, por plu profunde studiar la
> questiono dil IL, ante komencar la laboro dil Akademio.
>
> Kordiale, James Chandler
> idojc@hotmail.com
> http://www.geocities.com/idojc - IALs index
> http://www.geocities.com/idojc/yindex.html - Ido index
> http://groups.yahoo.com/group/idolisto - Idolisto home
> http://io.wikipedia.org - Wikipedio en Ido
>
> "We should all stay in touch, we should make a big network on both sides of
> the Atlantic because your country and my country are the biggest problems in
> the world today, we are the biggest rogue states in the world today and the
> citizens have got to take back control of the plane." - George Galloway, MP
> Interviewed on the Alex Jones Show, 31st May 2005
>
>
>
>
>
> >From: "richsteven2000" <rich.steven@xtra.co.nz>
> >Reply-To: ido-akademio@yahoogroups.com
> >To: ido-akademio@yahoogroups.com
> >Subject: [akademio] Nova teknikala vorti
> >Date: Tue, 25 Jul 2006 02:47:14 -0000
> >
> >Kara James,
> >Me recente remarkas e-posto de Finlandano (per bon Ido) ed il
> >lamentas la manko di teknologiala e *komputorala vorti en nia
> >linguo. Me agnoskas ke la nova grupo "Ido-Akademio" povus sugestar
> >ta bezoninda vorti. Forsan me sugestas ke ye la fino di 2006 ni
> >havus listo di:
> >(1) Bazala *komputorala vorti.
> >(2) Komuna moderna vorti quale *jinzi, *e-posto,
> > "t-shirt", "beanie", "i-pod", "pod-cast", "infomercial",
> >"geek", "maven", "rap-music" edc.
> >(3) Altra teknikala vorti es preske ubiqua e nure bezonas Ido-
> >espelado quale *karcinogenala, *kolonoskopo,
> >*aerosolo, *fraktalo, *kaos-teorio, *kosmogenio, edc.
> >
> >Me ne tote komprenas la sequanta etapo, ma me kredas ke altra Idisti
> >povas votar per interreto e konseque la maxim apta vorto
> >deskovresos. Me sentas ke nia Linguala Sekretario povus aceptar ta
> >listo di teknikala termini e forsan vortaro balde aparas quale
> >libreto. Amikale, Richard Stevenson.
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >Yahoo! Groups Links
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
>
>

#83 From: "Frank Kasper" <frank.kasper@ido.li>
Date: Fri Jul 28, 2006 7:02 am
Subject: Re: Propozata Statuti dil Akademio
fkasper2002
Offline Offline
Send Email Send Email
Invite to Yahoo! 360° Invite to Yahoo! 360°
   
Kara James, kara Akademiani

Unesme me pregas vua pardono, pro ke me erste preske sep semani pos la
publikigo dil "Proprozo di statuto di Ido-Akademio" reaktas.
Me ante mea voyajo a mea patro ye fino di mayo 2006 desmembrigis dil
"Ido-akademio" e konseque depos ca tempo ne plus recevis la mesaji de ibe.
Pro ke me sempre esis okupata kun la serchado di nova laboro e kun
diversa komutorala aferi me anke erste camatine itere trovis la tempo
por regardar l'arkivo dil "Ido-akademio". Ibe me lektis vua propozo,
l'unesma komenti e vua informo, ke vu precipue ankore vartas mea
komenton. Me lektis la propozo e la diskuto pri to kun granda plezuro
e konseque rimembrigis a l'Ido-akademio.
Do, yen mea komento:

Generale la propozo di statuti esas aceptebla por me.

Me konkordas kun la propozo di Loic, ke l'Ido-Akademio bezonas
prezidanto e sekretario, qui segun mea opiniono amba administras la
interreta forumo. La prezidanto e sekretario elektesas dal ensemblo di
Akademiani segun bezono ( Novelekto nur eventas, se un di amba
retretas, mortas o simila). Segun mea opiniono ca procedo komune kun
la chefa skopo dil akademio e la propozita paragrafo 2 devus esar la
paragrafo 1. La propozita paragrafo 1 devus esar la paragrafo 2.
Me konkordas kun la propozo di Loic, ke on devus votar per majoritato
di 2/3 dil Akademiani (§3 e §6, §13 e §1(se mea propozo pri ca
paragrafo aceptesos))

Pri § 5: La tempo di 5 yari por decidar pri omna propozi segun mea
opiniono esas tro longa, nam pos kin yari itere plura nova vorti esos
bezonata. Me propozus tempo di quar semani por votar pri propozi e
pose decidar segun la rezulto dil votado.

Pri § 12: Me konsentas kun Steve, ke konsiderar Akademiano qua ne
votas lor tri sequanta voti (irgaspeca) ne tote esus korekta, se on ne
konsideras la motivo dil nereakto.
Cetere me konkordas kun la propozo altrigar la nombro di voti a kin.
Segun mea opiniono on ne devus retenar ca paragrafo, altrakaze kelka
Akademiani probable nultempe o poke partoprenus ula votado.
Do me propozas la sequanta modifiko dil §12:
12. Akademiano qua ne votas lor kin sequanta voti (irgaspeca) sen
suficanta exkuzo o grava motivo konsideresos kom demisioninta.

Do, me tre esperas, ke anke ti Akademiani, qui anke ankore pos sep
semani ne komentis la propozo dil statuti balde reaktos, porke James
balde povos prizentar a ni statuti, qui esas pronta por votado, ma ne
erste pos kin yari.

Quale James ja kelkfoye explikis Ido urjante bezonas aktuala vorti.
Pri tala vorti nur povas decidar legitimigita organo.
Kun valida statuto l'Ido-Akademio automate atingos ca legitimigo.

Kordiala saluti a vi omna
Frank Kasper

#84 From: "Frank Kasper" <frank.kasper@ido.li>
Date: Mon Aug 21, 2006 2:56 am
Subject: Programo dil internaciona Ido-renkontro dum la tempo inter la 25ma e 28ma di agosto 2006 en la Germana chefurbo Berlin
fkasper2002
Offline Offline
Send Email Send Email
Invite to Yahoo! 360° Invite to Yahoo! 360°
   
Kara geamiki!

Komencis la semano, dum qua eventos la cayarala internaciona Ido-renkontro en
Berlin.
Dum la recenta kunveno dil Ido-Amiki Berlin , qui diligentege aranjis la maximj
importanta Ido-evento dum ca yaro, li findecidis la programo.
Pro ke me esis okupata dum la semanofino me erste hiere e hodie povis publikigar
ol che la nuna ret-situo di ULI.
On trovas la programo sub l'interreta adreso:
www.idolinguo.de/Idorenkontro2006/idoindex.html .

Kordiala saluti a vi omna
Frank Kasper
prezidanto dil Germana Ido-Societo

#85 From: "richsteven2000" <rich.steven@xtra.co.nz>
Date: Wed Aug 30, 2006 1:41 am
Subject: Diversa gramatikala sugesti
richsteven2000
Offline Offline
Send Email Send Email
Invite to Yahoo! 360° Invite to Yahoo! 360°
   
Kara Akademisti,
Semblas ke nia linguo montras duranta suceso ma en ca grupo ni povas
sugestar plubonigi. Moderna vortaro es grande bezonita ma hike ni
forsan konsiderar certena gramatikala chanji por ke Ido esez min
rigida.

(1) La vorti "quale" e "kom" havas tre strikta senci kande oli
signifikas simileso. Segun angla lernolibri ni mustas uzar "quale"
por simileso e "kom" por exakta sameso. Me sugestas ke ni
uzas "kom" por ula identeso (A: like; F: comme; H: como), e "quale"
por la min forta senco (A: as).

(2) (a) En Esperanto, on kustume havas radiko qua povas, per chanjo
di finalo, facar ula funciono en frazo. Ma tala posibleso es tempope
eroriganta (pag.119, KGD). Ankore, vortifado en Ido uzas tre strikta
reguli e forsan on bezonas certena laxigo.
(b) La postulo pri "retroturnebleso", karaktero di Ido, es anke
restriktanta. Forsan on ne plus bezonas ta principo.

(3) Kontraste, diversa studianti di Interlingui asertas ke la
sistemo di gramatikala dezinenci es superflua, (heredita de
Esperanto). Tamen, me mantenas ke ta dezinenci es tre utila, pro ke:
(a) La vorti montras olia funciono per la finalo. Adminime, por
anglaparolanti, gramatiko quale temo en lerneyi preske desaparas. Ma
altra lingui, ed Ido, bezonas savo di gramatiko.
(b) La pronunco di vorti es plu facila se ni havas aranjo di
konsonanto + vokalo + konsonanto edc. Ta aranjo on trovas kustume en
Ido ed evitas la desfacila grupi di konsonanti en Esperanto. On
darfas efacar la dezinenci nur en poezio, por prezervar la verso-
ritmo.
Amikale, Richard S.

#86 From: "Jerzy Gralak" <jerzy.gralak@wp.pl>
Date: Wed Aug 30, 2006 12:10 pm
Subject: Diversa gramatikala sugesti
jerzy.gralak@wp.pl
Send Email Send Email
   
Kara Richard,

Hodie me lektis vua mesajo di 30 dil kuranta monato, La sugesti, quan
vu propozas esas tre interesanta, ma nur mankas la exempli.
Ka vu povas plullarjigara vua propozo-sugestso.
Kun amikala saluti, Jerzy----------------------------------------------------
Seria "The Great Composers" do nabycia w salonach Empik.
Szopen, Bach, Mozart, Vivaldi, Puccini, Czajkowski.
Każdy tytuł to 2CD+DVD w ekskluzywnym, kartonowym wydaniu.
http://klik.wp.pl/?adr=http%3A%2F%2Fadv.reklama.wp.pl%2Fas%2Fcomposers.html&sid=\
856

#87 From: "Jerzy Gralak" <jerzy.gralak@wp.pl>
Date: Wed Aug 30, 2006 12:10 pm
Subject: Diversa gramatikala sugesti
jerzy.gralak@wp.pl
Send Email Send Email
   
Kara Richard,

Hodie me lektis vua mesajo di 30 dil kuranta monato, La sugesti, quan
vu propozas esas tre interesanta, ma nur mankas la exempli.
Ka vu povas plullarjigara vua propozo-sugestso.
Kun amikala saluti, Jerzy----------------------------------------------------
Jak zerwać z dziewczyn±, która potrafi fruwać, przenosić
góry i przebijać wzrokiem stalowe pancerze? Uma Thurman
w komedii "MOJA SUPER EKSDZIEWCZYNA". Już kinach!
http://klik.wp.pl/?adr=http%3A%2F%2Fadv.reklama.wp.pl%2Fas%2Fmojasuperdziewczyna\
.html&sid=857

#88 From: "Jerzy Gralak" <jerzy.gralak@wp.pl>
Date: Wed Aug 30, 2006 12:13 pm
Subject: ddiversa gramatikala sugesti
jerzy.gralak@wp.pl
Send Email Send Email
   
Kara Richard,

Hodie me lektis vua mesajo di 30 dil kuranta monato, La sugesti, quan
vu propozas esas tre interesanta, ma nur mankas la exempli.
Ka vu povas plularjigar vua propozo-sugesto.
Kun amikala saluti, Jerzy

----------------------------------------------------
Załóż konto. Przelewy - 0zł. Darmowe konto oszczędno¶ciowe - 3,25%!
SprawdĽ i wygraj Toyotę Aygo! >> Kliknij:
http://klik.wp.pl/?adr=http%3A%2F%2Fadv.reklama.wp.pl%2Fas%2Fing22.html&sid=854

#89 From: "Jerzy Gralak" <jerzy.gralak@wp.pl>
Date: Wed Aug 30, 2006 12:15 pm
Subject: (No subject)
jerzy.gralak@wp.pl
Send Email Send Email
   
Kara Richard,

Hodie me lektis vua mesajo di 30 dil kuranta monato, La sugesti, quan
vu propozas esas tre interesanta, ma nur mankas la exempli.
Ka vu povas plularjigar vua propozo-sugesto.
Kun amikala saluti, Jerzy

----------------------------------------------------
Załóż konto. Przelewy - 0zł. Darmowe konto oszczędno¶ciowe - 3,25%!
SprawdĽ i wygraj Toyotę Aygo! >> Kliknij:
http://klik.wp.pl/?adr=http%3A%2F%2Fadv.reklama.wp.pl%2Fas%2Fing22.html&sid=854

#90 From: LOIC.LANDAIS@wanadoo.fr
Date: Wed Aug 30, 2006 3:22 pm
Subject: Re: [akademio] Diversa gramatikala sugesti
landloik
Offline Offline
Send Email Send Email
Invite to Yahoo! 360° Invite to Yahoo! 360°
   
Kara Richard,

Me kunkordas kun l'uzado di adverbi "kom" e "quale" quan vu precizigis en vua
remarko (1). Pri ca temo sube esas to quon la KGD rekomendas :
Kom = D. als (identifizierend); F. en qualité de, en tant que : Kom Kristano me
devas pardonar a mea enemiki, quale la Kristo pardonis al sui. Ma kom homo e mem
kom Kristano, me ne obligesas agar a l'enemiki tale kam me agas al amiki. — On
aceptis ilu quale se lu venabus kom rejo, e tamen il venis inkognite, ne kom
statestro, ma kom privato (21).

(21) Kom implikas, ke on esas reale to quon dicas la vorto sequanta l'adverbo :
Kom Kristano, on esas Kristano : kom homo, on esas homo; kom rejo, on esas rejo;
kom statestro, on esas statestro; kom privato, on esas privato. — Quale
implikas nur simileso : quale Kristano = simile a Kristano; quale homo = simile
a homo; quale rejo = simile a rejo; quale statestro = simile a statestro; quale
privato = simile a privato. Konseque : uzez « quale », se vu povas remplasigar
per « simile a… »; uzez « kom » in la cetera kazi.

Pri vua remarko (2) :

Me ne havas papero-versiono di KGD. Do ka vu povus indikar a ni quala parto di
interretala versiono http://www.ido-france.org/KGD/tabelo-di-kontenajo.htm ol
koncernas ? Predanko.

Amikale
LoĂŻc Landais> Message du 30/08/06 10:43
> De : "richsteven2000" <rich.steven@xtra.co.nz>
> A : ido-akademio@yahoogroups.com
> Copie Ă  :
> Objet : [akademio] Diversa gramatikala sugesti
>
> Kara Akademisti,
> Semblas ke nia linguo montras duranta suceso ma en ca grupo ni povas
> sugestar plubonigi. Moderna vortaro es grande bezonita ma hike ni
> forsan konsiderar certena gramatikala chanji por ke Ido esez min
> rigida.
>
> (1) La vorti "quale" e "kom" havas tre strikta senci kande oli
> signifikas simileso. Segun angla lernolibri ni mustas uzar "quale"
> por simileso e "kom" por exakta sameso. Me sugestas ke ni
> uzas "kom" por ula identeso (A: like; F: comme; H: como), e "quale"
> por la min forta senco (A: as).
>
> (2) (a) En Esperanto, on kustume havas radiko qua povas, per chanjo
> di finalo, facar ula funciono en frazo. Ma tala posibleso es tempope
> eroriganta (pag.119, KGD). Ankore, vortifado en Ido uzas tre strikta
> reguli e forsan on bezonas certena laxigo.
> (b) La postulo pri "retroturnebleso", karaktero di Ido, es anke
> restriktanta. Forsan on ne plus bezonas ta principo.
>
> (3) Kontraste, diversa studianti di Interlingui asertas ke la
> sistemo di gramatikala dezinenci es superflua, (heredita de
> Esperanto). Tamen, me mantenas ke ta dezinenci es tre utila, pro ke:
> (a) La vorti montras olia funciono per la finalo. Adminime, por
> anglaparolanti, gramatiko quale temo en lerneyi preske desaparas. Ma
> altra lingui, ed Ido, bezonas savo di gramatiko.
> (b) La pronunco di vorti es plu facila se ni havas aranjo di
> konsonanto + vokalo + konsonanto edc. Ta aranjo on trovas kustume en
> Ido ed evitas la desfacila grupi di konsonanti en Esperanto. On
> darfas efacar la dezinenci nur en poezio, por prezervar la verso-
> ritmo.
> Amikale, Richard S.
>
>

#91 From: "Frank Kasper" <frank.kasper@ido.li>
Date: Thu Aug 31, 2006 9:05 am
Subject: Raporto pri la internaciona Ido-konfero dum la tempo inter la 25esma e 28esma di agosto 2006 en Berlin
fkasper2002
Offline Offline
Send Email Send Email
Invite to Yahoo! 360° Invite to Yahoo! 360°
   
La internaciona Ido-konfero 2006 eventis dum la tempo inter la 25ma e 28ma di
agosto 2006 en la Germana chefurbo Berlin.
La Ido-Amiki Berlin preparis ica importanta por la Ido-movemento renkontro kun
granda ardoro e diligenteso.
Idani di Finlando, Francia, Hispania, Portugal, Chekia, Polonia, Chinia,
Nederlando e Germania e liberprofesionala filmifisto di USA asistis nia konfero.
Tale rirenkontris samideani, qui esas amiki depos multa yari, ma ni anke povis
salutar kelka nova gesamideani inter ni.

Ante l'oficala komenco dil Ido-konfero dum la 25ma di agosto eventis la
yarchefkunveno dil Germana Ido-Societo en la ver.di-domo en la distrikto
Berlin-Mitte.
Ibe ultre altro decidesis, ke la Germana Ido-Societo sustenos l'aranjo dil
internaciona Ido-konfero dum la yaro 2007 en Paris o cirkumajo okazione dil
centyarala aniversario di Ido.

Ye la komenco dil Ido-konfero sioro H. Mittag pleis kun sua akordeono la
melodion di "EUROVISION".
Pose la prezidanto di ULI Hans Stuifbergen inauguris la Ido-konfero 2006.
Sequis salutvorti di la prezidero Berlinala dil societo VDS, Kurt Gawlitta e di
la prezidero dil Societo di Skripteri en Berlin profesoro Bosetsky.
Pose samideano Eberhard Scholz parte lektis salut-mesaji, qui sendesis ek la
tota mondo.

Dum la vespero la partoprenanti travivis agreabla gril-vespero en la
"ver.di-Jugendbildungsstätte", Konradshöhe.

Dum l'antedimezo dil 26ma di agosto eventis laborkunsido en la 
"ver.di-Jugendbildungsstätte". Komence Gonçalo Neves lektis kelka poemi en
Ido.
Sequis diskuto e decido koncerne l'aranjo e realigo dil internaciona Ido-konfero
dum la yaro 2007 en Paris o cirkumajo okazione dil centyarala aniversario di
Ido.
Koncerne ica skopo fondesis organiz-komisitaro.
Sequis kurta diskuto pri la projeto di nova interret-pagini di ULI kreita di
Loic Landais. La projeto ganis generala aprobo.
Ante la dejuno la partoprenanti ankore audis diskurso dil prezidero di la „
Societo por Interlinguistiko“ d-ro D. Blanke pri sua nova libro en la Germana.
GĂĽnter Anton tradukis aden Ido. Pose d-ro Blanke esis ye la dispono por diskuto
pri to.

Pos komuna dejuno en la "ver.di-Jugendbildungsstätte" ni veturis kun publikala
trafikili a la urbala centro westal.
De la fervoyala staciono "Zoologischer Garten" ni veturis uzinte l'omnibus-lineo
nr. 200 preterpasinte la westala kulturala centro, la placo "Potsdamer Platz" e
tra la aleo "StraĂźe unter den Linden" (strado sub la tilii) a la placo
"Alexanderplatz", qua situesas en la urbala centro estal.
Ibe ni havis l'okaziono vizitar la “Bazaro favore solidareso” di la
jurnalistaro .
Dum la vespero e parto dil nokto ni vizitis kadre dil "Longa nokto di muzei"
diversa muzei en Berlin, quale la Nacionala Galerio, la Pergamon-Muzeo e la
Muzeo pri Egiptia en la insulo di muzei.

Dum l'antedimezo dil 27ma di agosto eventis la lasta laborkunsido en la
"ver.di-Jugendbildungsstätte".
Komence amiko Igor Vinogradov de Rusia kantis mediacante per la komputoro.
Pose Ferdinand Möller prizentis elektronikala dicionarii, quin lu *dijitaligis
e la *skanita Persiko-dicionario. Lu pregis la helpo dil Idisti por finigar,
korektigar ed aktualigar la *skanita dicionarii.
Dieter Schmidtchen prizentis sua povo jonglar kom mikra amuziva intermezo. H.
Mittag muzikale akompanis lun pleinte kun sua akordeono.
Ye la fino dil laborkunsido la honoruma ULI-prezidanto GĂĽnter Anton dum kelka
minuti diskursis pri la situeso koncerne l'ULI ed olua Direktanta Komitato.

Pos la dejuno ni travivis specala surprizo. Ni povis juar romantikala turo kun
historiala turistala "Zille"-omnibuso kun urb-guidantino cirkume la mezo di
Berlin. La Berlinala Trafik-Kompanio (BVG) donacis la turo a ni. GĂĽnter Anton
tradukis la Germanlinguala guidado dil urb-guidantino aden Ido.
Pos la turo ni komune migris kelkete tra la konocata aleo "Unter den Linden"
(Sub la tilii), tra la Brandenburga pordego e preteriris che la
parlament-edifico (Reichstag) a la nova chefa fervoyala staciono. De ibe ni
veturis kun urbala treno e subtera treno a tipikala Berlinala restorerio, ube ni
dineis.
Ni juis saporoza tipala Berlinala dishi e bona Berlinala biro en l'ordinara
restorerio "Futtern wie bei Muttern" (Manjar quale che matro). Ni recevis
grupala rabato por la drinkaji.
Rudolf Gensch prizentis a ni kamizo kun reklamo okazione dil centyarala
aniversario di Ido dum la yaro 2007. La kamizo erste esis produktata dum la
recenta dii ante la konfero e la partoprenanti povis komprar ol.

Dum l'antedimezo dil 28ma di agosto nia Fina samideano Arto Moisio explikis a ni
la funcionado ed uzado dil'interreta enciklopedio vikipedio e specale dil
Ido-vikipedio.

Dum la tota renkontro la yuna Usana tv-jurnalisto Nick Vivion filmifis inter la
Idisti . La filmo komence publikigos che l'interreto e plu tarde ofresos a
televizionala stacioni.

Dum la tota tempo dil konfero en seminar-chambro en la
"ver.di-Jugendbildungsstätte" expozesis nova propagili, Ido-kamizi,
Ido-insigni, broshuro“GDR-66“, literaturo de Waldkappel ed altra !!

On povas rezumar, ke la Ido-konfero 2006 esis sucesoza por la partoprenanti.

La specala dankon di la partoprenanti meritas la sindikato “Unionita
Servado” (Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft , kurte „ver.di“), landala
distrikto Berlin/Brandenburg, la explotado e la personaro dil
ver.di.-Jugendbildungsstätte en Berlin-Konradshöhe, la Berlinala
Trafik-Kompanio BVG e la posedanto e la personaro dil restorerio "Futtern wie
bei Muttern" (Manjar quale che matro).Omni mencionita importantege kontributis a
la granda suceso di nia konfero.

Cetere ni dankas a la honoruma ULI-prezidanto GĂĽnter Anton pro la tradukado
aden Ido facita di lu dum la laborkunsidi e dum la urb-turo kun l'omnibso.

Fine me anke ye la nomo di omna partoprenanti dankas a la Ido-Amiki Berlin pro
la eminenta e diligenta aranjo dil konfero.

Til rivido okazione dil Ido-konfero 2007 en Paris!!!

Frank Kasper
prezidanto dil Germana Ido-Societo

Ca raporto anke trovesas che
http://www.europa.idolinguo.com/Germania/Idorenkontro2006/idoindex.html

^
Messages 62 - 91 of 106   Oldest  |  < Older  |  Newer >  |  Newest
Advanced
Add to My Yahoo!      XML What's This?

Copyright © 2006 Yahoo! Inc. All rights reserved.
Privacy Policy - Copyright/IP Policy - Terms of Service - Guidelines - Help