Ido

1.
Nun la tota mondo havis un linguo e komuna parol-maniero.
2.
Dum ke homi movis este, li trovis plano en Shinar e lojeskis ibe.
3.
Li dicis a l'uni l'altri, "Venez, ni fabrikez briki e par-koquez li." Li uzis briko vice petro, e gudro vice mortero.
4.
Pose li dicis, "Venez, ni konstruktez urbego por ni, kun turmo qua extensas a la cielo, por ke ni darfas establisar nomo por ni e ne dis-semar sur la surfaco di la tota tero."
5.
Ma la Sinioro venis infre por vidar la urbego e la turmo quin la homi konstruktis.
6.
La Sinioro dicis, "Se kom un populo parolanta la sama linguo li komencis facar to, do nulo quon li projetos facar esos ne-posibla por li.
7.
Venez, ni irez infre e konfundez lia linguo por ke li ne interkomprenos."
8.
Do la Sinioro dis-semis li de ibe sur la tota terglobo, e li haltis konstruktar la urbego.
9.
To esas pro quo ol nomesis Babel - pro ke la Sinioro konfundis la linguo di la tota mondo. De ibe la Sinioro dis-semis li sur la surfaco di la tota terglobo.

You can find out more about the international language Ido at these websites:

The Ido Homepage
The Official Ido Site

Translated and submitted by James Chandler, 1997.

Back to Model Languages' home page

How to subscribe to Model Languages