Kanadana familio experiencas la biciklo-kulturo en Groningen

"La Biciklago-Urbo dil Mondo"

Da Chris e Melissa Bruntlett


Kande Robert Prey de Vancouver, Kanada, obtenis doco-employeso che la Universitato di Groningen, lasta-junie, il ne savis multo pri la mikra urbo nederlandana.

"Kande on ofresas onua revala rolo kom permananta profesoro", il explikas, "on prenas ol, sen egardar la loko." Lore Prey - qua esis finanta sua doktoreso pri komuniko che la Simon Fraser-Universitato - mashinskribis "Groningen" aden Google, e la rezulti esis plezanta surprizo.

"La unesma rezulto esis artiklo che la jurnalo Guardian, pri quale Groningen divenis la "Biciklago-Urbo dil Mondo", Prey naracas. "La duesma esis kurta dokumentala filmo pri la sama temo."

Situata ye 180 kilometri nord-este de Amsterdam, Groningen esas vere kolegio-urbo, ube studenti esas preske un quarimo de olua 200.000 habitanti.

Ol esas anke biciklago-urbo, rezulte de lua kompakta grandeso (kom olima fortreso), e serio de decidi facita dum la 1970a yari skope restriktar la movado e garado di automobili, e priorigar bicikli kom transporto-moyeno. La urbo nun havas 1,5 bicikli po habitanto, e preske du triimi de vehi en la urbo-centro esas per-bicikla, la maxim alta moyeno-procento en la mondo.

Do Prey, lua partenero Seonok, e lia quar-evanta filiino, Alex, enpakigis sua apartamento ye 13ma-e-Cambie, Vancouver, ed entamis la 8.000-kilometra voyajo a Nederlando, necerta pri quala surprizi vartis li en lia nova hemurbo.

"Un ek la unesma remarki kande on arivas hike, esas la nekredebla normaleso di biciklagado", Prey revelas. "Ol esas nek vivo-stilo nek identeso. On biciklagas nur pro ke ol esas la maxim facila veho-moyeno."

Nam il venabis de Vancouver, la biciklo-kulturo esis partikulare frapanta, nam Prey ne kustumis vidar homi di omna formi e grandesi, pedalaganta sur praktikala bicikli, ye lenta rapidesi, vestizita por sua destino, sen biciklo-kaski. "On avertis ni ke nur la germana turisti portas kaski", il dicas, tote serioze.

Dum la unesma kelka monati, Robert e Seonok sorgis la domo dil bo-patro di kolego lia, e darfis uzar lua kargo-furgono, ma rare volis - o bezonis - uzar ol.

"Omno en Groningen mezuresas per la voyajo-tempo per-bicikla", Prey explikas, "e nulo distas tale ye plu kam 15 minuti." Mem kande li kompris nova sofao, la moblerio prestis a li "bakfiets" (to quo signifikas en la nederlandana, "buxo-biciklo" o kargo-biciklo), e Robert felice pedalagis per ol adheme.

Per vidar persone quale urbi en Nederlando komode kombinas du-rota vehado kun rapida, frequa e sat chipa fervoyo-sistemo regionala, li kompreneskis pro quo automobil-proprieto restas rarajo che multa familii hike.

"Se me voyajas ad Amsterdam por laborar", dicas Prey, "me povas biciklagar a la staciono di Groningen, sekurigar ol che un ek la 10.000 bicikleyi ibe, e lore adjuntar tri euri a mea tren-bilieto por lokacar "OV-fiets" (la nacionala sistemo di biciklo-lokaco) por vehar en Amsterdam."

Malgre ke Seonok ofte ipsa biciklagis dum lia habito en Vancouver, el esis sempre kelke nervoza kande el vehis kun mikra Alex. Ta sucii desaparas en Groningen, danke la ampla reto de separata biciklo-voyi en ta urbo. E mikra Alex kareis la lerno-roteti kurte pos lia arivo. "Ni kredis ke el esis avancinta, ma hike la infanti kreskas sur bicikli", Seonok naracas, "La maxim multa infanti komencas biciklagar ye l'evo nur du o tri yari!".

Ma lo maxim plezanta pri habitar biciklo-urbo esas la sociala latero dil omnadiala vivo. Ultre la varma interagi kun e vicini e nekonocati dum la matinala voyajo, Prey prizas arivar che la doco-chambro, e trovar ke preske omna lua studenti esas kordiala ed atencema.

"Me juas habitar urbo ube la rezidanti esas sempre aktiva", il asertas. "Li divenas multe plu amikala e konversema."

La familio esperas ke Groningen esos lia hemo dum la balda futuro, ma la cirkonstanci qui duktis li ad-ibe povus ne-expektite chanjar. Intertempe, li profitos sua extraordinara cirkumaji, e duros vivar quale la lokani.

Ca-somere, li juas ekiror la anciena fortres-urbo, ed exploror la ruro per biciklo, to quo esos posibla pro la nekredebla infrastrukturo rurala, quo konektas multa urbi trans Nederlando. E pos to, on povus dicar ke lia asimileso aden la kulturo nederlandana esos kompleta.

Da Chris e Melissa Bruntlett
che Vancity Buzz, marto 2016


Back to the International Language Ido

James Chandler 15-Jun-16